Gala del comerç

Client: Ajuntament de Barcelonagala

El Departament de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona organitza anualment una Gala del Comerç en què premien alguns dels comerços més destacats de la ciutat.

En el marc de la 19a edició d’aquests premis, el client ens va demanar la realització d’un vídeo resum que seria projectat durant la gala en què apareguessin tots els comerços premiats i es destaquessin els valors de proximitat i de diversitat d’aquests comerços.

A més, es van realitzar 10 peces per als 10 comerços premiats tractant de plasmar l’essència de cadascun d’ells. Aquestes peces formaven part del premi i el seu objectiu era servir com a eina de promoció als negocis guanyadors.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0

embeded

yes

COMPACTO SCCL. Gran Via 529, 08011 Barcelona