Alternativas Económicas

Client: Alternativas Económicas

El 2015 COMPACTO va crear una aliança estratègica amb la revista Alternativas Económicas, una publicació centrada en l’economia i que va néixer amb l’objectiu de crear una nova dinàmica de la informació tenint molt presents les necessitats informatives reals del ciutadà mig.

Després de formar part d’un grup d’innovació per tal de definir el rumb de la revista, COMPACTO va ajudar a crear i implementar diverses estratègies de comunicació amb l’objectiu últim de fer la publicació autosuficient.

Entre d’altres accions, COMPACTO va crear la campanya “Uneixte a Alternativas Económicas” consistent en una landing que posa de relleu els principals valors diferencials de la revista.

Web: unete.alternativaseconomicas.coop

 

AlterEco1 AlterEco2 AlterEco3

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0

embeded

yes

COMPACTO. Gran Via 529, 08011 Barcelona